چگونه کودکان بی‌ادب را کنترل کنیم؟

چگونه کودکان بی‌ادب را کنترل کنیم؟

کنترل کودکان بی ادب، بعضی از کودکان در مراسم ها و مهمانی ها رفتارهایی از خود نشان می دهند که آنها را بی ادب به نظر می رساند و گاه پدر و مادر ها طوری با آنها برخورد می کنند که آنها بیشتر حالت دفاعی پیدا می کنند و رفتار های...