چگونه مردان و زنان پس‌انداز می‌کنند؟

چگونه مردان و زنان پس‌انداز می‌کنند؟

پژوهشگران بر این گمانند که این آینده‌ نگری برای غلبه بر اضطراب‌های ناشی از رسیدن به دوره بازنشستگی بوده و کسانی که قبل از سی سالگی بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند رضایت بیشتری از زندگی و اضطراب و ناامیدی کمتری...