چگونه شکلک‌ها، زبان و ارتباطات انسانی را متحول کردند

چگونه شکلک‌ها، زبان و ارتباطات انسانی را متحول کردند

در سال ۱۹۸۲ اسکات فالمان از ترکیب سه علامت کیبورد، شکلک را در متنی استفاده کرد و شاید خود او هم نمی‌دانست که در آینده‌ای نچندان دور، شکلک‌ها تا این حد در ارتباطات انسانی نقش بازی خواهند کرد. شکی نیست که اموجی‌ها...