چگونه سر صحبت را با افراد غریبه باز کنیم؟

چگونه سر صحبت را با افراد غریبه باز کنیم؟

گفتگو با دیگران مخصوصا افرادی که از پیش نمی شناسید ساده نیست و آغاز مکالمه نیز سخت ترین قسمت ماجرا است. اگر آغاز مکالمه به خوبی انجام نشود مکالمه به خوبی شکل نمی گیرد یا حتی ممکن است اصلا شکل نگیرد. در اینجا قصد داریم...