چگونه روحیه قوی‌تری داشته باشیم

چگونه روحیه قوی‌تری داشته باشیم

در حالی که همه افراد به رویا و تخیل علاقه دارند ولی افراد قدرتمند معتقدند که رویاها واقعیت نداردند و با فکر کردن به موضوعات غیرواقعی، واقعیت را زیر سوال نمی برند. گزینه های مختلفی برای تقویت روحیه وجود دارد که از آن جمله...