چگونه در زندگی برنده شویم ؟

چگونه در زندگی برنده شویم ؟

در جست‌وجوی تمامیت تعداد کمی از آدم‌ها پروژه‌های تکمیل شده هستند. بیشترِ ما در حال تکمیل شدن هستیم. موتزارت با این که نابغه‌ی موسیقی بود، همیشه برای بهتر شدن کارش تلاش می‌کرد. وقتی متوجه سرعت تغییر کارها در جهان شدم،...