چگونه در برابر نور آفتاب خود را محافظت کنیم؟

چگونه در برابر نور آفتاب خود را محافظت کنیم؟

در حالی که قرار گرفتن در معرض آفتاب مزیت های خاص خود را دارد، اما باید و نباید های مهمی درباره ی آن وجود دارد. شما نباید پوست خود را بیش از اندازه لازم در معرض نور آفتاب قرار دهید. به گفته انجمن سرطان آمریکا، سرطان پوست به...