چگونه خوشبین باشیم؟

چگونه خوشبین باشیم؟

این تفکر را که تمام دنیا بر علیه شما است و یا شما کلا آدم بد شانسی هستید را همین حالا رها کنید. این فرضی است که هیچ پایه و اساس علمی ندارد. گاهی ما این نوع نگاه منفی را در مورد دنیای اطراف از والدین و اطرافیان خود می گیریم....