چگونه خودشیفته‌ای که در زندگی من است را بشناسم؟

چگونه خودشیفته‌ای که در زندگی من است را بشناسم؟

رابطه با یک خودشیفته از نظر عاطفی طاقت‌فرسا است و می‌تواند روی سلامت روانی‌تان تاثیر بگذارد. شما پی‌می‌برید برای چیزهایی احساس گناه می‌کنید که واقعا تقصیر شما نیست. پی‌می‌برید همسرتان چیزی را که هفته‌ی پیش به شما...