چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

مشکل مدیریت خشم، زمانی که همسر یا یکی از کسانی را که دوستش دارید، درحال منفجرشدن از عصبانیت می بینید، اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد، این است که : ”او باید مهارت‌های کنترل خشم را یاد بگیرد” . این خشم، میتواند ویرانگر...