چگونه از پابرهنه راه رفتن جلوگیری کنیم؟

چگونه از پابرهنه راه رفتن جلوگیری کنیم؟

بسیاری از ما عادت داریم پابرهنه در خانه، کف سونا، ساحل و … راه برویم، ولی پزشکان می‌گویند این پابرهنه راه رفتن گاهی باعث قارچ‌های پوستی و آسیب پوستی پا می‌شود. بیشتر خانم‌های خانه‌دار که در منزل بدون جوراب و گاهی بدون...