چگونه از شغلی که خطر زیادی دارد دوری کنم؟

چگونه از شغلی که خطر زیادی دارد دوری کنم؟

آمار خودکشی در برخی از شغل ها که حتی درآمد بسیار بالایی دارند، بالا است . در این مقاله به معرفی ۹ شغلی که آمار خودکشی در آنها بالا است را بررسی می کنیم. چرا در برخی از شغل‌ها آمار خودکشی بالاتر است؟ آمارها نشان می دهد...