نوشته هایی با برچسب "چگونه از بیش از اندازه فکر کردن به مسائل مختلف دست برداریم؟"

چگونه از بیش از اندازه فکر کردن به مسائل مختلف دست برداریم؟

چگونه از بیش از اندازه فکر کردن به مسائل مختلف دست برداریم؟

به طور کلی ما همگی قبل از صحبت کردن یا انجام کاری فکر می‌کنیم اما گاهی آنقدر فکر می‌کنیم که به کل قادر به صحبت کردن و انجام کاری نیستیم و اجازه می‌دهیم که این افکار باعث نگرانی و اضطراب ما شوند. در این مقاله توصیه‌هایی به...

چگونه از بیش از اندازه فکر کردن به مسائل مختلف دست برداریم؟

چگونه از بیش از اندازه فکر کردن به مسائل مختلف دست برداریم؟

به طور کلی ما همگی قبل از صحبت کردن یا انجام کاری فکر می کنیم اما گاهی آنقدر فکر می کنیم که به کل قادر به صحبت کردن و انجام کاری نیستیم و اجازه می دهیم که این افکار باعث نگرانی و اضطراب ما شوند. در این مقاله توصیه هایی به شما...