چگونه از افسردگی زمستانی جلوگیری کنیم؟

چگونه از افسردگی زمستانی جلوگیری کنیم؟

این روزها که هوا رو به سرما گذاشته است و کم کم زمستان از راه می رسد نه تنها زمین و حیوانات به خواب زمستانی می روند بلکه باید انتظار کم شدن حس و حال و شور و هیجان خودتان را هم داشته باشید. دلیلش یک اتفاق ساده و رایج است که به...