چه کسی در ناامنی فراه مقصر است؟

چه کسی در ناامنی فراه مقصر است؟

افزایش مشکلات امنیتی در ولایت فراه سبب شده است تا مقام های شورای ولایتی این ولایت والی فراه را علت افزایش ناامنی‌ها بدانند. فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه در تماسی تلفنی به تلویزیون چکاد گفت: "آصف ننگ والی فراه به...