چه کارهایی را کنار بگذاریم تا در آینده حسرت نخوریم؟

چه کارهایی را کنار بگذاریم تا در آینده حسرت نخوریم؟

در حالی که روی صندلی راحتی‌ نشسته‌اید و مشغول بافتن شالی برای نوه‌تان هستید یا در حال نوازش حیوان خانگی‌تان هستید، مطمئنا دوست ندارید یاد گذشته بیفتید و با حسرت با خود بگوید: ”ای کاش این کار را انجام داده بودم". بسیاری...