چه عواملی سبب تامین امنیت پروژه‌های در حال اجرا در ولسوالی‌های هرات شده است؟

چه عواملی سبب تامین امنیت پروژه‌های در حال اجرا در ولسوالی‌های هرات شده است؟

مقام های محلی هرات از وضعیت امنیتی ایجاد شده در ولسوالی ها برای انجام پروژه های انکشافی ابراز رضایت می‌کنند. شعیب معصومی رییس دبیر خانه اداره محلی هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "در حال حاضر در پانزده ولسوالی هرات...