چه فناوری و تکنولوژی‌هایی برای کاهش هزینه‌های زندگی دارید؟

چه فناوری و تکنولوژی‌هایی برای کاهش هزینه‌های زندگی دارید؟

هدر رفتن آب نه فقط هزینه افزا است بلکه ناراحت کننده نیز هست. با توجه به کمبود منابع آب، اخلاقی نیست که نسبت به هدر رفتن این بنیان زندگی بی تفاوت باشیم. تازه این در صورتی است که فرض کنیم وسایل مختلف و شیر آلات کهنه باعث هدر...