چه روش‌هایی برای تنبیه کودکان کار ساز است؟

چه روش‌هایی برای تنبیه کودکان کار ساز است؟

بهترین روش های تنبیه کودکان، یکی از مهم ترین ملزومات تربیت فرزندان تنبیه کردن! تنبیه به کودک شما می آموزد که چه کاری درست و چه کاری غلط است؛ اما تنبیه صرفا به معنی تنبیه بدنی و کتک زدن نیست! روش های تنبیهی بسیار زیادی وجود...