چه رفتارهایی را نباید در اولین روبرویی داشته باشید؟

چه رفتارهایی را نباید در اولین روبرویی داشته باشید؟

به طور کلی در اولین ملاقات‌ها شما تنها چند ثانیه زمان دارید تا نظرات مثبت یا منفی دیگران را نسبت به خودتان جلب کنید. همه چیز در نگاه اول اهمیت دارد از نام خانوادگی تا بوی عطر. اما چه چیزهایی باعث می شود تا افراد در همان...