چهره‌ای پنهان زیر تصویر مونالیزا ‘کشف شد’

چهره‌ای پنهان زیر تصویر مونالیزا ‘کشف شد’

پاسکال کوت، یک دانشمند فرانسوی می‌گوید با استفاده از تکنولوژی بازتاب نور توانسته پرتره دیگری را در زیر نقاشی مونالیزا، اثر داوینچی کشف کند. پاسکال کوت بیش از ۱۰ سال با استفاده از این تکنولوژی روی این تابلو تحقیق کرده...