چگونه در طول روز چهره‌ای سرزنده و شاداب داشته باشیم؟

چگونه در طول روز چهره‌ای سرزنده و شاداب داشته باشیم؟

شادابی و سرزندگی چهره کمک می کند که در روابط اجتماعی تاثیر مثبتی بر اطرافیان بگذاریم. انتقال یک حس خوب به مخاطب با چهره ای خسته و بی انرژی امکان پذیر نیست. رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون؛ چهره هر فرد در واقع یک تابلوی...