چهره‌ای با اشک شوق به عنوان شکلک سال آکسفورد انتخاب شد

چهره‌ای با اشک شوق به عنوان شکلک سال آکسفورد انتخاب شد

فرهنگ انگلیسی آکسفورد برای اولین بار یک "تصویرنگاشت" را به عنوان لغت سال انتخاب کرده است. این فرهنگ، اموجی یا شکلک "چهره‌ای با اشک شوق" را نمایانگر "ارزش‌ها، روحیات و مشغولیات ذهنی سال ۲۰۱۵" دانسته است. این برای اولین بار...