چهار کشور اروپایی برای خروج بریتانیا از این اتحادیه آمادگی نشان دادند

چهار کشور اروپایی برای خروج بریتانیا از این اتحادیه آمادگی نشان دادند

نخست وزیر اسلواکی می گوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان، آماده‌اند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند. روبرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی بعد از...