چهار کشته در تیراندازی در یک مرکز خرید ایالت واشنگتن

چهار کشته در تیراندازی در یک مرکز خرید ایالت واشنگتن

پولیس شهر برلینگتون در ایالت واشنگتن می‌گوید در جریان تیراندازی در یک مرکز خرید این شهر چهار نفر کشته‌ شده‌اند. پولیس مرکز خرید کَسکید را تعطیل کرده و جستجو در فروشگاه‌های اطراف آن آغازشده است. پولیس می‌گوید دست‌کم...