چند عضو تیم شنای آمریکا از برزیل ممنوع الخروج شدند

چند عضو تیم شنای آمریکا از برزیل ممنوع الخروج شدند

قاضی یک پرونده سرقت در ریودو ژانیرو، گفته است که اظهارات اعضای تیم شنای آمریکا درباره سرقت از آن‌ها متناقض است و به همین دلیل آن‌ها نباید خاک برزیل را ترک کنند. این قاضی به رایان لاکتی و جیمی فایگن گفته است که برای ادامه...