چند سال از عمرتان را کم کرده‌اید

چند سال از عمرتان را کم کرده‌اید

محققان می‌گویند برخی عادت‌ها می‌تواند شن‌های ساعت عمرتان را زودتر خالی کند. سه سال کمتر عمر می‌کنید اگر ۱۱ ساعت در روز بنشینید نشستن یعنی پایان زندگی. این را محققان می‌گویند. آنها درحالی‌که اغلب افراد کمتر از ۱۵۰...