چند تن از افسران پولیس در هرات به جرم دریافت رشوه بازداشت شدند

چند تن از افسران پولیس در هرات به جرم دریافت رشوه بازداشت شدند

کمیسیون مبارزه با فساد اداری زون ۶۰۶ انصار از بازداشت چند تن از افسر پولیس به دلیل دریافت رشوه خبر داد. این کمیسیون در خبرنامه ای که به تلویزیون چکاد ارسال کرده نگاشته است طی دو روز گذشته چند تن از افسران پولیس به دلیل...