چطور در شرایط بد کاری به اوج برسیم؟

چطور در شرایط بد کاری به اوج برسیم؟

در این چنین مواردی معمولا توصیه باتجربه ها این است که مهارت ها و توانایی های موجودتان را کنار هم بگذارید تا به ارزیابی دقیقی از وضع موجود دست یابید. روند کاری هیچ یک از ما همیشه یکسان نبوده و نخواهد بود. شرایط افول روند...