سه سرباز ارتش در هرات جان باختند

سه سرباز ارتش در هرات جان باختند

در نتیجه دو انفجار جداگانه در ولسوالی چشت هرات، سه تن از نیروهای ارتش ملی جان باختند و دو تن دیگر زخمی شدند. جنرال جمعه عدیل، فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار می‌گوید یک فرمانده ارتش با دوتن از سربازان‌اش زمانیکه به‌سوی پاسگاه...