ولسوال چشت از اجرای عملیات بخاطر مصون بودن بند سلما خبر می‌دهد

ولسوال چشت از اجرای عملیات بخاطر مصون بودن بند سلما خبر می‌دهد

ولسوال چشت ولایت هرات از اجرای عملیات پاک‌سازی این ولسوالی از وجود مخالفان مسلح دولت برای در امان بودن بند سلما خبر می‌دهد. فرهاد خادمی ولسوال چشت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید، اجرای این عملیات در پهلوی تامین امنیت...