پولیس هرات ۲۰ کیلوگرام چرس را کشف و ضبط کرده است

پولیس هرات ۲۰ کیلوگرام چرس را کشف و ضبط کرده است

۲۰ کیلوگرام مواد مخدر در شاهراه هرات-فراه از سوی پولیس هرات کشف و ضبط شد. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفته است که این مقدار چرس در بزرگ‌راه هرات- فراه در منطقۀ میر دواوود به دست نیروهای دولتی افتاده...