چرخ‌بال نیروهای بریتانیا در کابل سقوط کرد

چرخ‌بال نیروهای بریتانیا در کابل سقوط کرد

پنج نفر ازجمله دو عضو نیروی هوایی بریتانیا در سقوط چرخ‌بال در افغانستان کشته‌شده‌اند. چرخ‌بال نظامی از نوع پوما ام کی۲ هنگام فرود در مقر مأموریت "حمایت قاطعانه" ناتو در کابل سقوط کرد. ناتو ملیت سایر قربانیان و پنج زخمی...