وزارت دفاع ملی موضوع نشست چرخ‌بال‌های ناشناس در غزنی را بررسی می‌کند

وزارت دفاع ملی موضوع نشست چرخ‌بال‌های ناشناس در غزنی را بررسی می‌کند

مقام‌ها در وزارت دفاع ملی گفته‌اند که ادعاهای مبنی بر نشست چرخ‌بال‌های ناشناس، در منطقۀ تحت حاکمیت طالبان در غزنی را بررسی می‌کنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید تاکنون هیچ‌گونه اسنادی در باره نشست...