چرا مشتریان از دست می‌روند؟

چرا مشتریان از دست می‌روند؟

کارهای غلط فروشنده که باعث پریدن مشتری می شود. اگر شما کاسب هستید و نمی دانید که چرا مشتریان تان در لحظه خرید پشیمان میشوند و در اصطلاح عامیانه می پرند باید بدانید برخی از رفتارهای غلط و اشتباه شما باعث این امر می شود ....