چرا جامعه جهانی نیم دالر در بدل هر مهاجر افغان به پاکستان می‌پردازد؟

چرا جامعه جهانی نیم دالر در بدل هر مهاجر افغان به پاکستان می‌پردازد؟

مسئولان کنسولگری افغانستان در شهر پشاور پاکستان، می‌گویند: آزار و اذیت مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتون‌خواه به شدت دوام دارد و تاکنون حدود هفت هزار مهاجر افغان از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده اند. عبدالله وحید...