چرا بازی کردن مفید است؟

چرا بازی کردن مفید است؟

چند دلیل برای اثبات مفید بودن بازی های کامپیوتری تقریبا همه ما این جمله را از پدر و مادر خود شنیده ایم که بهتر است بند و بساط بازی خود را جمع کرده و به پای درس و مشقمان برویم. در جایگاه مهم تحصیلات و اهمیت بالای آن شکی وجود...