چرا انتقال سربازان پولیس از میدان وردک به کابل یک روز تأخیر داشت؟

چرا انتقال سربازان پولیس از میدان وردک به کابل یک روز تأخیر داشت؟

یک سرباز زخمی حادثه انتحاری روز پنجشنبه گذشته که در بیمارستانی در کابل تحت درمان قرار دارد گفته است که به دلایل نامعلوم آوردن آن‌ها به کابل توسط مسئولان مرکز آموزشی پولیس میدان وردک یک روزبه تأخیر افتاده بود و او، نسبت...