چراغ سبز اوبامیانگ برای میلان در راستای کاهش حقوقش

چراغ سبز اوبامیانگ برای میلان در راستای کاهش حقوقش

چراغ سبز اوبامیانگ برای میلان در راستای کاهش حقوقش   پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم دورتموند می‌خواهد که دوباره به باشگاه میلان ایتالیا بپیوندد. مهاجم زنبورهای زرد که به بازگشت به میلان نزدیک است، امروز در دیداری...