چخانسوری رییس تشریفات رییس‌جمهور شد

چخانسوری رییس تشریفات رییس‌جمهور شد

محمد هارون چخانسوری، بر اساس حکم رییس‌جمهور غنی به حیث رییس تشریفات ادارۀ امور ریاست جمهوری مقررشده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است، وی بر علاوه وظایف فعلی در بخش ارتباطات به حیث رییس تشریفات ریاست جمهوری...