چاه و برادر، دو قاتل مردی ۶۵ و سی ساله

چاه و برادر، دو قاتل مردی ۶۵ و سی ساله

یک فرد سی‌ساله در جریان درگیری با برادرش در ولسوالی شیندند هرات کشته شد، طبق خبری دیگر، روز گذشته یک مرد ۶۵ ساله در مرکز این ولایت به چاه آب سقوط کرد و جان داد. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات در رابطه به...