چاهی که جان دو نفر را گرفت

چاهی که جان دو نفر را گرفت

دو نفر به علت استشمام گاز جان خود را از دست دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات در تماس تلفنی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "شب گذشته دو مرد به دلیل تنفس گاز در یک چاه کشته شدند". آقای شیرزی بیان داشت یکی از این...