چالش دریافت ویزای امارات برای افغان ها برطرف شد

چالش دریافت ویزای امارات برای افغان ها برطرف شد

وزارت امور خارجه کشور گفته که برای حل مشکل دریافت ویزای امارات متحده عربی برای اتباع افغانستان با کشور امارات متحده عربی توافق صورت گرفت که جزییات پاسپورت‌های قبلی دست‌نویس در صفحه اخیر پاسپورت‌های جدید "الکترونیکی"...