چالش جدید سد راه فرمانده امنیه هرات چیست؟

چالش جدید سد راه فرمانده امنیه هرات چیست؟

حدود ۶۰ فیصد از منسوبین و مسئولین پولیس ولایت هرات در امر تأمین امنیت این ولایت سهل‌انگار هستند. این روزها جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات ظاهراً در امر تأمین امنیت این ولایت با چالش عدم صداقت زیردستانش روبرو است. وی...