بانک جهانی می‌گوید؛ افغانستان با چالش‌های زیادی در رشد اقتصادی روبروست

بانک جهانی می‌گوید؛ افغانستان با چالش‌های زیادی در رشد اقتصادی روبروست

بر بنیاد گزارش بانک جهانی که امروز یکشنبه (۳۰ سرطان) منتشر شد، چالش‌های جدی و گسترده‌ای بر سر راه رشد اقتصادی افغانستان به وجود آمده‌اند.   در گزارش بانک جهانی آمده است؛ تاثیرات ناگوار خشکسالی متوالی در سال‌های...