چاقی؛ عامل برکناری ۸ گوینده زن در مصر شد

چاقی؛ عامل برکناری ۸ گوینده زن در مصر شد

شبکه دولتی تلویزیون مصر هشت تن از گویندگان زن خود را به دلیل چاقی، موقتا از کار برکنار کرد. اتحادیه رادیو تلویزیون مصر (ERTU) به این هشت گوینده یک ماه فرصت داده است تا رژیم بگیرند و با ظاهری مناسب به کار گویندگی...