اشتیاق جوانان هراتی برای چاقو کشی

اشتیاق جوانان هراتی برای چاقو کشی

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات گفته‌اند اشتیاق جوانان در هرات برای چاقو کشی زیاد است. عزیزالرحمن جامی، مسئول واحد عاجل بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که روزانه بین ۳-۵ مورد چاقو خوردگی به این بیمارستان...