چاقوکشی در قطاری در سوئیس

چاقوکشی در قطاری در سوئیس

روزنامه تاگس آنزایگه چاپ سوئیس به نقل از منابع پولیس از حمله یک مهاجم با چاقو مسافران و راه انداختن آتش در قطار خبر داد و نوشت که در جریان این حمله هفت نفر زخمی شدند. به گزارش ایرنا، این حادثه روز گذشته در قطاری در نزدیکی...