چادر نماد عفت است نه مایه سرافکندگی

چادر نماد عفت است نه مایه سرافکندگی

رئیس جمهور غنی به خاطر سخنان اخیرش که زن ستیزانه تعبیر شده، از تمامی زنان افغانستان معذرت خواهی کرد.   استفاده رئیس جمهور غنی از کلمه "پوشیدن چادر" به عنوان سرافکندگی برای منتقدانش با واکنش‌های تند فعالان مدنی و حقوق...