مشکلات فراوان گریبان‌گیر بازرگانان افغان در چابهار

مشکلات فراوان گریبان‌گیر بازرگانان افغان در چابهار

مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفته‌اند که هم اکنون بازرگانان افغان در بندر چابهار با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. صیام الدین پسرلی، مسئول نشرات اتاق‌های تجارت و صنایع، ضمن انتقاد از عملکرد مقام‌های ایرانی گفته...